Ellen Eklund

   Legitimerad psykolog

Om terapi 

Orsakerna till att söka terapi kan vara olika. Det kan handla om något som nyligen uppstått i ditt liv eller om svårigheter och lidande du har burit på länge. Kanske upplever du dig fastna i mönster som inte blir bra för dig men som du har svårt att ta dig ur. Kanske upplever du det svårt att veta vad du vill eller vad du behöver. Kanske har du svårt att känna dig trygg i dig själv eller i relationer. Kanske lider du av nedstämdhet eller ångest.

Terapi kan vara en möjlighet att, genom arbete för ökad förståelse och kontakt med dig själv, finna en riktning som skapar en hjälpsam förändring för dig.

Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi vid Järntorget i Göteborg. 

Välkommen att höra av dig!

Om mig

Jag är legitimerad psykolog med flerårig erfarenhet, främst från vuxenpsykiatri men också från föräldra- och barnhälsovård. Jag har god erfarenhet av att arbeta med lidande och svårigheter relaterat till ett brett spektrum av problem och symtom så som exempelvis ångest, nedstämdhet, relationssvårigheter, låg självkänsla och komplex trauma. Jag har särskild erfarenhet av att möta patienter med svåra erfarenheter från barndom och relationer.

Jag arbetar utifrån affektfokuserad psykodynamisk metod. Det innebär att symtom ses som meningsbärande och att terapin delvis fokuseras kring att utforska känslor med målet att kunna komma mer i kontakt med dig själv, dina behov och med andra. Fokus ligger även på att hitta pågående mönster av tankar och beteenden som bidrar till och vidmakthåller svårigheter samt lidande. Att bearbeta svåra tidigare upplevelser kan också vara ett centralt tema i behandlingen. I mitt arbete har jag ett relationellt förhållningssätt vilket innebär att utvecklandet av en ömsesidig och trygg terapeutisk relation är en central del av terapin. 

Jag har en vidareutbildning och certifiering i metoden Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), vilken du kan läsa mer om här.

Boka tid 

Välkommen att höra av dig via formuläret vid frågor eller för tidsbokning. Det går också bra att maila direkt till kontakt@psykologelleneklund.se

Jag tar emot patienter måndagar, tisdagar och onsdagar. Pris per session är 1000 kronor á 50 minuter ( 1400 för företag). Vid förfrågan kan jag erbjuda reducerat pris för dig med begränsad ekonomi till följd av exempelvis arbetslöshet,  sjukskrivning/-ersättning, pension eller studier. 

Som legitimerad psykolog har jag tystnadsplikt samt skyldighet att föra journal. Jag är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.